Ukážky evidencie dochádzky a dochádzkového systému

DEMO - dochádzkový terminál DEMO - online správca dochádzky


Grafické ukážky aplikácií


 • item

  Úvodná obrazovka

  Úvodná obrazovka VDT, kde si môžete definovať typ prerušenia dochádzky (zapísať udalosť).

 • item

  Potrdenie vybraného prerušenia

  Vybraný typ prerušenia dochádzky (typ zápisu udalosti) je nutné potvrdiť PIN kódom alebo priložením RFID karty. RFID identifikácia je doplnková voľba, ktorú je nutné uviesť pri objednávke

 • item

  Potvrdzovacie hlásenia

  Úspešnou idenfikáciou (zápisom preručenia dochádzky) na termináli sa zobrazí potvrdzovacia hláška.

 •  
 • item

  Oznámenie o chybe

  V prípade neúspešnej identifikácie alebo neúspešného zápisu prerušenia dochádzky ste informovaní chybovým hlásením

 • item

  Kontrola dochádzky

  Zamestnanec si môže skontrolovať zapísanú dochádzku vždy za aktuálny deň. Kontrolu dochádzky za iné obdobie môže vykonať iba administrátor.

 • item

  Úprava vzhľadu

  Dochádzkový terminál si môžete prispôsobiť svojim potrebám a požiadavkám. Máte možnosť doplniť si tam svoje logo, názov firmy (prevádzky) alebo inštitúcie a podobne.

 •  
 • item

  MGATE manažér

  Manažér dochádzky, objednávok stravy a administračná aplikácia v jednom. Všetky výhody na jednom mieste. Tak neváhajte a vyskúšajte!

Ľubomír Tchurik - Developer Evidencia dochádzky nebola nikdy jednoduchšia, stačí nám webový prehliadač a moji zamestnanci.